Verdens historie Unibok

Asle Sveen og Øivind Stenersen

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Verdens historie Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Boka er beriket med filmer og digitale oppgaver.

Verdens historie. En innføring gir leseren en innføring i historien fra til tidligste tider og fram til i dag. Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Til læreboka finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se historie-innforing.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater- også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet direkte i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.