Norges historie Unibok

Øivind Stenersen

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Norges historie Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Boka er beriket med bildesamlinger.

Norges historie. En innføring handler om Norge fra istiden til vårt moderne samfunn. Til læreboka finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se historie-innforing.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater- også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet direkte i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.