Delta! Unibok (2018)

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Lisens per bruker

199,–
Gå til bestilling

Delta! Unibok er den digitale utgaven av læreboka fra 2018. Delta! er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget samfunnsfag i videregående skole, studieforeredende og yrkesfaglig studieretning. Delta! Unibok dekker læreplanmålene i alle hovedområdene til den reviderte læreplanen fra 2013. Lærebokteksten er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel. Lisensen varer i et år.

Delta! har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanen er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert i 2018.

For å kunne delta i demokratiet er det ikke tilstrekkelig at det finnes lover som gir oss rett til å delta. Vi trenger også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer slik at vi vet hvilke muligheter vi har til å påvirke viktige beslutninger som angår oss og familien vår, arbeidsplassen, hjemkommunen, landet vårt og verden. Samtidig trenger vi å forstå hvilke konsekvenser de beslutningene vi tar kan få på ulike områder. Uansett hva man jobber med, er demokratiet avhengig av at vi kan nok om samfunnet til å kunne delta bevisst og aktivt.

Nettstedet for elev og lærer finner på denne adressen: delta.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Delta! og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.