Access to English: Social Studies Unibok (2018)

John Anthony, Richard Burgess og Robert Mikkelsen

Lisens per bruker

349,–
Gå til bestilling

Access to English: Social Studies Unibok (2018) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Boka er beriket med innlest lyd.

Access to English: Social Studies (2018) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget Samfunnsfaglig engelsk i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se access.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.