Klasse! 2 Unibok

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Klasse! 2 Unibok er den digitale versjonen av læreboka, beriket med filmer og innlest lyd.

Klasse! 2 dekker kompetansemålene i læreplan for fremmedspråk nivå I, Vg2.

Aktivitet, engasjement, ferdigheter og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! 2 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene, og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Klasse! 2 består av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også tre faste elementer med tilknytning til temaet:

- «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
- «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
- «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk
Klasse! 2
har mange og varierte oppgaver til hver leksjon. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter, Landeskunde, oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse og grammatikk. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. Bakerst i boken er det minigrammatikk og alfabetisk ordliste.Elevnettstedet inneholder en mengde oppgaver og tilleggsstoff for utdyping, og på lærernettstedet finnes blant annet fasiter, prøver, årsplan og annet tilleggsmateriell. Det finnes også lydmateriell for elever og lærere, på nett.

Nettstedene finner du på denne adressen: klasse.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Klasse!, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.