KRLE-boka 8-10 Unibok

Ragnhild Bakke Waale og Pål Wiik

Lisens per bruker

199,–
Gå til bestilling

KRLE-boka Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder.
En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse. Språket er lett tilgjengelig og elevnært.

Bokas oppbygning gjør den lett å bruke både i KRLE-timer og i prosjektarbeid. Hvert hovedkapittel er delt opp i tre deler, slik at læreren kan velge enten å trinndele stoffet eller å fullføre et tema av gangen. Det vil uansett være en stor fordel at eleven har stoffet samlet på ett sted og kan repetere eller utdype der det er ønskelig. Språk, bildebruk og design vil hjelpe eleven i å tilegne seg kunnskapen.