Enchanté 2. (2013) Unibok

Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Enchanté 2 (2013) Unibok er en digital utgave av læreboka. Enchanté 2 er et helhetlig pedagogisk tilbud til fransk II, Vg2 i videregående skole og dekker læreplanmålene i alle hovedområdene til læreplan for fremmedspråk nivå II, Vg2. Boka er beriket med innlest lyd.


Enchanté 2
tilbyr mange tekster som omhandler ungdom og deres hverdagsliv i Frankrike. Språket er autentisk med stor vekt på dialog for å fremme elevenes muntlige ferdigheter.

Elevnettsted og lærernettsted finner du på denne adressen: enchante.cappelendamm.no

Les mer om læreverket Enchanté 1, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.