Klasse! 1 Unibok

Mona Gundersen-Røvik og Simen Braaten

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Klasse! 1 Unibok er den digitale versjonen av læreboka, beriket med filmer og innlest lyd.

Klasse! 1 er den første av to bøker som tilsammen dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2.

Aktivitet, engasjement, ferdigheter og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! 1 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene, og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Klasse! 1 har 10 leksjoner. Hver med et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper og tre faste elementer:
• «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
• «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
• «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk:
Oppgaver som øver tekstforståelse
Oppgaver knyttet til uttale og lytting/lytteforståelse
Oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter
Landeskunde
Oppgaver som øver ord, uttrykk, tallforståelse og grammatikk.

Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene med henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Elevnettstedet inneholder en mengde oppgaver og tilleggsstoff for utdyping, og på lærernettstedet finnes blant annet fasiter, prøver, årsplan og annet tilleggsmateriell.

Det finnes også lydmateriell for elever og lærere, på nett.

Nettstedet finner du på denne adressen: klasse.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Klasse!, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.