Kontakt Yrkesfag Basis Unibok

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Lisens per bruker

159,–
Gå til bestilling

Kontakt Yrkesfag Basis Unibok er den digitale utgaven av læreboka Kontakt Yrkesfag Basis, Norsk yrkesfag Vg1-Vg2. Boka er beriket med digitale oppgaver.

Kontakt Yrkesfag Basis er en forenklet utgave av Kontakt Yrkesfag. Fagstoffet er tilpasset elever som trenger kortere tekster og mer hjelp i arbeidet med faget.

Kontakt Yrkesfag Basis har samme struktur og hovedinnhold som Kontakt Yrkesfag. Disse to bøkene kan derfor fint brukes i samme klasserom, og gjør det gjør det lettere å tilpasse undervisningen med denne boken. Flere av oppgavene hjelper elevene i gang med arbeidet ved å ha lese- og skriverammer og eksempeltekster.

Elevnettstedet har støtte for lesing og skriving, og er åpent og gratis. På nettstedet som er felles for Yrkesfag Basis og Yrkesfag er det et skrivestøtteverktøy som hjelper elevene i gang med å skrive egne tekster i de ulike sjangrene. Et eget lesestøtteverktøy hjelper elevene med å analysere tekster. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som egner seg godt til å repetere fagstoffet.