Samspill Unibok (K06)

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling

Samspill Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Samspill er et helhetlig pedagogisk tilbud til programfaget sosialkunnskap og dekker læreplanmålene i alle hovedområdene i gjeldende læreplan.

Gjennom arbeid med læreverket Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. Strukturen i Samspill fremmer læring hos elevene. Læreverket er bygd opp med aktuelle kildetekster, gode modeller og forklarende tekster. Elevene får hjelp til førlesing, det er sjekklister underveis, lesestøtte i marg og oppsummering av innhold og nøkkelbegreper i alle kapitler. Alle kapitler har et rikt oppgaveutvalg, som dekker repetisjon, redegjørelse, arbeid med metode, eksterne kilder og diskusjons- og drøftingsoppgaver. I tillegg får elevene oppskrifter på hvordan skrive en drøftingsoppgave, og hvordan de skal føre kilder.

Elevnettstedet er gratis og inneholder repetisjonsoppgaver, fordypningsoppgaver, tekstoppgaver, eksamenstrening og mer nyhetspregede oppgaver. Lærernettstedet inneholder årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser.

Nettstedene finner du på samspill.cdu.no.

Les mer om læreverket Samspill, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.