Vekst Kommunikasjon og samhandling. Unibok (2015)

Merethe Toft, Charlotte Sørensen, Anna Therese Steen-Utheim og Mona Sjølie Midtsand

Lisens per bruker

249,–
Gå til bestilling
Vekst Kommunikasjon og samhandling Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest lyd.

I denne boka får barne- og ungdomsarbeidereleven verktøy for å oppøve gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter overfor barn og unge i ulike aldersgrupper. Oppøving av sosial kompetanse er også et sentralt tema i boka. Det er lagt stor vekt på å gi eleven grunnleggende kunnskaper om barn og unges utvikling og behov. Derfor beskrives barn både i småbarnsavdeling og avdeling for større barn i barnehager, barn i SFO/AKS, barn og unge i skolesammenheng og ungdommer i fritidstilbud gjennomgående i boka. Situasjoner og problemstillinger fra de mest aktuelle arbeidssteder for en barne- og ungdomsarbeider inngår i de mange praksisnære eksemplene.