Vekst Yrkesutøvelse. Unibok (2015)

Anne Marit Nesje, Toril Berg og Anne Synnøve Brenne

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Vekst Yrkesutøvelse Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest lyd.

En stor del av denne boka er viet til planlegging av praksisorienterte aktiviteter for barn og unge. Den inneholder mange eksempler som viser hvordan man kan sette opp enkle planer som omfatter mange ulike aktiviteter, både pedagogiske og andre, for ulike aldersgrupper. Det er lagt vekt på å vise hvordan kunnskaper fra utviklingspsykologien kan brukes og inngå i planleggingen.

Resten av boka gir elevene mer inngående kunnskaper om arbeidsstedene som er aktuelle for barne- og ungdomsarbeidere, virksomheten som foregår der, og rammene for arbeidet. Boka behandler også temaer som lekens betydning og rolle og oppvekstsvilkårene for barn i dagens Norge, og inneholder mange eksempler fra barne- og ungdomsarbeideres hverdag.