Vekst Helsefremmende arbeid. Unibok (2015)

Kari Langholm, Hilde Lindemann Andressen, Kristin Molstad Andresen, Åshild Woldstad og Camilla Engh

Lisens per bruker

249,–
Gå til bestilling

Vekst Helsefremmende arbeid Unibok
er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest lyd.

Denne boka gir elevene kunnskap om faktorer i barn og unges oppvekst som preger deres fysiske og psykiske helse. Boka inneholder mange eksempler på mellommenneskelige situasjoner som barne- og ungdomsarbeideren kan oppleve i sitt arbeid med barn og unge, og med sine kollegaer på arbeidsplassen. Det er lagt vekt på å knytte omsorg for og samvær med barn til barns utvikling. Temaene som tas opp har en tydelig inndeling enten i ulike aldersgrupper, eller etter arbeidsstedene en barne- og ungdomsarbeider vil kunne jobbe. Boka tar også for seg lovverk og rammer knyttet til helse, miljø og sikkerhet som arbeidstaker og hvordan barne- og ungdomsarbeideren i sitt arbeid legger til rette for at barn får utvikle seg under trygge, men også utfordrende rammer.