Moment VG3 Unibok

Fodstad, Minken, Glende, Østmoe, Magnusson, Norendal og Berge

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Moment VG3 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Boka er beriket med innlest lyd. Lisensen er gyldig i 1 år.

Moment VG3 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i norskfaget på Vg3, studieforberedende i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se moment.cdu.no. Innlest lyd er tilgjengelig i uniboka.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.