Alle tiders historie Påbygging Unibok

Trond Heum, Tommy Moum, Kåre Dahl Martinsen og Ola Teige

Lisens per bruker

319,–
Gå til bestilling

Alle tiders historie Påbygging Unibok er den digitale utgaven av læreboka i historie for påbyggingskurset. Lærebokteksten er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel. Lisensen varer i to år.

I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for dette kurset gjør store hopp.

Utformingen i Alle tiders historie er komponert på en gjennomført måte for å støtte forståelse, lesing og elevenes arbeid med faget. Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende grafiske elementer, det gjør den tilgjengelig også for lesesvake elever.

På elevnettstedet er det oversikt over begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Elevnettstedet er gratis og uten innlogging.

Lærernettstedet er innholdsrikt og har detaljerte forslag til årsplaner og annet som er til nytte i undervisningen. Her er det film- og bildebank til undervisningen, undervisningsopplegg, eksamen, prøver og evalueringskriterier. Tilgang krever kjøp av lisens.

Les mer om Alle tiders historie Påbygging på www.cdu.no/vgs. Nettsted, se http://alletidershistorie.cappelendamm.no.