Moment VG2 Unibok

Lars August Fodstad, Magnhild Glende, Audhild Norendal, Martin Minken og Tor Ivar Østmoe

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling
Moment VG2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka Moment VG2 i norsk studieforberedende.

Læreverket er nyskrevet i 2015 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Boka er beriket med innlest lyd. Lisensen varer i to år.

Moment har fokus på de grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Forfatterne viser både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og skrivekompetanse på et videregående nivå. Elevene blir tatt med på tankerekker, skrivekursene er konkrete, kunnskap formidles på en sammenhengende måte og læreverket er i en gjennomtenkt struktur.
Konkrete eksempler og modelleringer gir gode forklaringer og hjelper eleven til å forstå og mestre norskfaget. Forfatterne viser tankeprosesser og alle steg i arbeid med skriving av tekster, hvordan man leser, forstår og analyserer tekster.

Moment går grundig inn i retorikken og er konkret og fokusert på sentrale begreper slik at eleven kan være i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3 – både til bruk i egne presentasjoner og når de skal skrive retorisk analyse.

Moment har et design som styrker lesing. Det er rent og tekstene er sammenhengende uten forstyrrende grafiske elementer. Dette er et bevisst valg for å gjøre elevene til bedre lesere.

Elevene finner gode mønstertekster på nettstedet. Et eget lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene i arbeidet med å analysere og skrive egne tekster. Elevnettstedet er gratis og åpent.
Forslag til prøver og større oppgaver ligger tilgjengelig for redigering. Det er utarbeidet ulike undervisningsopplegg til temaene og kapitlene. Lærernettstedet krever innlogging.

Nettsteder: http://moment.cappelendamm.no.
Les mer og bestill lisens http://cdu.no/vgs.