Liv og helse Yrkesutøvelse Unibok (2014)

Else Kari Bjerva, Sigrid M. Gjøtterud og Sølvi Brekklund Sæves

Lisens per bruker

219,–
Gå til bestilling

Liv og helse Yrkesutøvelse Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest lyd.

Yrkesutøvelse er en tydelig og oversiktlig lærebok med et enkelt og godt språk og rikt illustrasjonsmateriale om god yrkesutøvelse innenfor helse- og sosialsektoren og oppvekstsektoren.

Fagstoffet er delt inn i kapitler etter kompetansemål, supplert med gode eksempler og bilder for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for elevene. Boken gir rom for differensiering. Enkle repetisjonsoppgaver er lagt inn etter hvert delkapittel. På slutten av hvert kapittel er det rikelig med arbeidsoppgaver til teoristoffet, og nytt i denne utgaven er digitale arbeidsoppgaver til alle kapitler.

Læreverket består av:
• Alt-i-ett-bok med oppgaver på flere nivåer
• Gratis fagnettsted med elev- og lærerressurs og stoff om yrkesfaglig fordypning (YFF)