Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok (2014)

Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Halldis Farstad Nilsen, Helge Ludvigsen og Camilla Engh

Lisens per bruker

249,–
Gå til bestilling

Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest lyd.

Helsefremmende arbeid er et tydelig og oversiktlig læreverk med et enkelt og godt språk og rikt illustrasjonsmateriale om kroppens oppbygning og funksjoner.

Fagstoffet er delt inn i kapitler etter kompetansemål, supplert med gode eksempler og bilder for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for elevene. Boken gir rom for differensiering. Enkle repetisjonsoppgaver er lagt inn etter hvert delkapittel. På slutten av hvert kapittel er det rikelig med arbeidsoppgaver til teoristoffet, og nytt i denne utgaven er digitale arbeidsoppgaver til alle kapitler.

Læreverket består av:
• Alt-i-ett-bok med oppgaver på flere nivåer
• Gratis fagnettsted med elev- og lærerressurs og stoff om yrkesfaglig fordypning (YFF)