Vamos 1 Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Vamos 1 Unibok er den digitale utgave av læreboka. Vamos 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk II, Vg1 i videregående skole. Boka er beriket med innlest lyd.

Kommunikasjon står sentralt i Vamos og det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Læreverket har god og tydelig grammatisk progresjon, og forfatterne har lagt mye arbeid i å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad og å skape stor variasjon. Dette gir rom for differensiering, samtidig som kompetansemålene blir godt ivaretatt.


Elevnettstedet er omfattende og inneholder blant annet Glosemesteren – hvor elevene tester seg selv i kapitlenes gloser, oppgaver, innleste tekster, sanger, videoer og lytteoppgaver, repetisjonsoppgaver med fasit og selvevaluering med kompetansemål.

Lærernettstedet inneholder forslag til prøver med fasit, fasit til øvingsoppgavene, lyttestoff, videoer, forslag til undervisningsopplegg,med mer.

Nettstedet finner du på denne adressen: vamos.cappelendamm.no.


Du kan lese mer om læreverket Vamos for Spansk II på www.cdu.no/vgs.