Kontakt Yrkesfag Unibok

Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand

Lisens per bruker

219,–
Gå til bestilling

Kontakt Yrkesfag Unibok er den digitale utgaven av læreboka Kontakt Yrkesfag, norsk for yrkesfaglig studieretning Vg1–Vg2. Boka dekker begge årstrinnene i faget og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Både lærebokteksten og tekstsamlingen er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel. Lisensen varer i to år.

Kontakt Yrkesfag
har et gjennomgående fokus på å være så relevant som mulig for elevene på yrkesfag. Fagstoffet og eksempeltekstene er valgt ut fra den yrkesfaglige hverdagen. Kontakt Yrkesfag gir elevene god støtte til lesing og skriving gjennom grundig forklarte eksempler og verktøy for skriving.

Læreboka dekker både Vg1 og Vg2 og er delt inn i to nivåer som er tydelig markert med farger. Denne nivådelingen gir læreren fleksibilitet til å velge hvordan man jobber med stoffet.

På elevnettstedet er det et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Her får elevene hjelp til å se virkemidler i tekster de leser, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangrer. Nettstedet er gratis og uten innlogging.

På lærernettstedet er det forslag til undervisningsopplegg, forslag til tverrfaglige sjangeroppgaver, forslag til eksamensrettede oppgaver og presentasjoner som kan redigeres. Lærernettstedet krever innlogging.

Les mer om læreverket Kontakt Yrkesfag på www.cdu.no/vgs.