Access to English Unibok (2013)

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Lisens per bruker

299,–
Gå til bestilling

Access to English Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Boka er beriket med innlest lyd. Access to English (2013) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til engelsk fellesfag, studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.


Access to English legger vekt på gode og engasjerende tekster, variasjon og sjanger- og språklig bevissthet:
• God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden.
• Vektlegging av sjanger- og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket.
• Stor variasjon i aktivitetene til tekstene – mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving.
• Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter.

Læreverket har gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver.
På lærernettstedet fins blant annet prøver, årsplan, undervisningsopplegg mm.

Nettstedene finner du på denne adressen: http://access.cdu.no

Les mer om Access to English, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.