Solaris 8 Unibok

Stine Skarshaug, Silje Hesenget Rosness, Tone Fredsvik Gregers, Elin Kalleson

Lisens per bruker

236,–
Gå til bestilling
Solaris 8 inneholder engasjerende aktiviter for både inne- og uteundervisning. Her finner du gode forklaringer, åpne spørsmål til refleksjon og varierte oppgaver med mulighet for differensiering. Naturfagene settes i en større sammenheng og det er god progresjon mellom trinnene.

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lagre notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt for repetisjon og prøver.