Grip teksten Vg3 Unibok (2022)

Endre Otto Brunstad, Mads Breckan Claudi, Agnete Andersen Bueie, Jon Opedal Hove, Elisabeth Solberg Holm

Lisens per bruker

303,–
Gå til bestilling
Med Grip teksten Vg3 kan elevene utvikle den norskfaglige kompetansen de trenger til videre studier, til avsluttende eksamen, men først og fremst for det de trenger av ferdigheter og forståelse for språk, kultur og tekster videre i livet.

I bokas del 1, tekst i kontekst, presenterer vi den tidlige realismen og modernismen først, før vi presenterer sentrale tekster i kulturhistorisk kontekst fra den realistiske og modernistiske tradisjonen. Elevene får dermed et godt grunnlag for å utforske og forstå andre tekster og kontekster.

Del 2, tekst og kommunikasjon, består av praktisk orienterte kapitler der elevene kan videreutvikle leseferdighetene og de muntlige og skriftlige ferdighetene sine. Denne delen inneholder også gjennomganger med tips til framgangsmåte for alle sjangrene elevene skal skrive og uttrykke seg muntlig i på vg3. Vi presenterer nyttige verktøy for å analysere og tolke sammensatte tekster og retoriske ytringer. Til sammen gir det elevene gode forutsetninger for å lese tekster kritisk.

De språklige emnene utgjør del 3. Her kan elevene utvikle kunnskap om og reflektere over endringer i talespråket og sammenhengene mellom språk, kultur og identitet. Oppgavene legger til rette for at de kan jobbe utforskende med fagstoffet og viktige språkspørsmål.

I tekstsamlingen møter elevene sentrale tekster fra litteraturhistorien og mange tekster fra vår egen tid. Oppgavene er mange og varierte og hjelper elevene til å forstå, tolke, sammenligne, utforske og reflektere over, skrive og snakke om tekstene.

Vi håper mange lærere og elever får glede og nytte av Grip teksten Vg3.

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale/innlest lyd som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lagre notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt for repetisjon og prøver.