Spinn Vg1/Vg2/Vg3 Unibok

Ingvild Kvikstad, Carl-Henrik Bergsjø

Lisens per bruker

212,–
Gå til bestilling
Læreboka inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Det hendige formatet er beholdt, og fagstoffet presenteres på en innbydende måte som gjør det lett for eleven å orientere seg i lærebokstoffet. Det er også foretatt innholdsmessige endringer i læreboka i god dialog med brukere av læreverket.

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.