Hopp til hovedinnhold

Unibok på eksamen

Det finnes to måter å gi elevene tilgang til Unibok under eksamen.

Elevene kan laste ned boka før eksamen og ha tilgang til boka uten internett, eller skolen/fylket kan gi tilgang som tillatt nettsted under eksamen. Nedenfor kan du lese hvordan.

For at elevene skal ha tilgang til uniboka si uten nett, må boka/bøkene lastes ned av hver enkelt elev før eksamen. Vi anbefaler at alle gjør det første gang de tar nye bøker i bruk – så er det gjort! Se kort veiledning i filmen Unibok uten nettilgang, eller på YouTube kanalen til Unibok.

 1. Bruk nettleseren Chrome eller Safari.
 2. Last ned boka når du er i bokhylla på Unibok.
 3. Favorittmerk lenken til boka eller denne adressen https://les.unibok.no.
 4. Når du er uten tilgang til nett, finner du boka i nettleseren under dine favoritter eller ved å taste inn https://les.unibok.no.

Unibok som tillatt nettsted under eksamen

De fleste skoler/fylker gir elevene tilgang til utvalgte nettsteder under eksamen. Unibok (med nettilgang) kan være et slik tillatt nettsted.

For å åpne/gi tilgang til Unibok under eksamen må skolen åpne for listen nedenfor med URL-er under eksamen. Grunnen er at Unibok består av flere koblede webtjenester for å gi eleven en optimal leseopplevelse.

 • www.unibok.no
 • les.unibok.no (innlogget bruker)
 • oppslag.cappelendamm.no (ordbok)
 • service.webappella.no (talesyntese)
 • cloudfront.net (skylagring av lydfiler og video)
 • *.lokus.no
 • code.jquery.com (standard kodebibliotek)
 • fonts.googleapis.com (webfonter)

Merk at det i noen unibøker kan forekomme lenker til innhold på nettet som ikke inkluderes av URLene overfor. 

I tillegg må det åpnes for FEIDE slik det er beskrevet lenger ned på Utdanningsdirektoratets nettsider om administrasjon av eksamen og tekniske krav.

Utdanningsdirektoratets regelverk for å lamme deler av internett ved eksamen medfører noen utfordringer. Alle moderne webløsninger benytter seg av flere kodebibliotek og en infrastruktur. Derfor er ikke løsningen så enkel som tidligere da man kunne åpne for én IP-adresse eller én nettadresse, men det fungerer når man gjør jobben, se informasjon fra Utdanningsdirektoratet om IP-adresser til bruk ved gjennomføring av prøver, og andre tekniske krav.