Hopp til hovedinnhold

Nye krav til universell utforming

Fra 1. januar 2019 må alle læremidler tilfredsstille kravene om universell utforming. Unibok oppfyller disse kravene og kan dermed dekkes blant annet av den teknologiske skolesekken.

Universell utforming handler om at man skal ta hensyn til en variasjon i funksjonsevne blant brukerne sine. Et universelt utformet nettsted skal i så stor grad som mulig være tilgjengelig for alle, uavhengig av om de har funksjonsnedsettelser eller ikke

Læremidler må være tilrettelagt for alle

Dette har konsekvenser for hva skoler har lov til å kjøpe inn og tilby elevene, og hva vi som forlag kan utvikle og tilby skolene. Det betyr også at støtteordninger, som den teknologiske skolesekken, krever at læremidler tilfredsstiller standardene for universell utforming for å gi støtte til innkjøp. Hensikten med reglene er at innholdet i læremidler skal være tilgjengelig og tilrettelagt for alle.

Unibok tilfredsstiller de nødvendige prinsippene og retningslinjene fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og kan trygt tilbys elever i skolen. Alle verktøy og funksjoner er tilgjengelige med tastatur, nettleseren har innebygget talesyntese, og all tekst, inkludert overskrifter er tilgjengelige i teksten i ePub3-formatet. Dermed er alle titler i Unibok tilgjengelig for assisterende teknologi.

De nye kravene er beskrevet i WCAG-standarden

Kravene til universell utforming er beskrevet i WCAG-standarden. For eksempel legger disse kravene til grunn prinsipper om at nettsiden skal være mulig å betjene. Det betyr at brukergrensesnittet skal være tilgjengelig for flest mulig, og at innholdet skal være mulig å oppfatte -  som betyr at informasjonen i selve boka må presenteres for brukere på måter som flest mulig kan oppfatte.

Les mer om kravene hos Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden