Hopp til hovedinnhold

Om Unibok

Unibok representerer en ny generasjon digitale lærebøker med mer fleksible visninger av lærestoffet og automatisk tilpasning til ulike skjermstørrelser. Brukeren trenger ingen spesiell programvare – kun en moderne nettleser.
Unibok har gode digitale funksjoner og digitalt innhold til hver utgivelse.
Unibok er et samarbeid mellom læremiddelforlag som ønsker å tilby en felles løsning for digitale lærebøker. Initiativtakere er Aschehoug undervisning og Cappelen Damm undervisning.

Nettstedet unibok.no eies av to av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm. På nettstedet presenteres løsningen forlagene har utviklet for digitale lærebøker til skolen, kalt Unibok.

Unibok anvender én felles leser for de digitale lærebøkene, ett felles innloggingssystem, FEIDE, og én personlig bokhylle, felles for alle unibøkene fra begge forlagene.

Aschehoug undervisning
Aschehoug undervisning er et ledende miljø for utvikling av digitale læremidler. På lokus.no finner du over 200 elev- og lærerressurser tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen.

Cappelen Damm undervisning
Forretningsområdet undervisning består av Cappelen Damm undervisning (avdelingene grunnskole, videregående og norsk som andrespråk) og Cappelen Damm Akademisk, som tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole, voksenopplæring, læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet.

Prosjektleder
Mats Kranmo Smedstad

Teknisk løsning
Ravn Webveveriet AS

Leseren
Unibok-leseren er basert på åpen kildekode fra Readium Foundation. Readium Foundation er en non-profit medlemskapsorganisasjon initiert av International Digital Publishing Forum (IDPF).

Format
EPUB 3 er en åpen e-bokstandard, utviklet av International Digital Publishing Forum (IDPF). EPUB 3 er et allment vedtatt digitalt dokumentformat basert på webstandarder som HTML 5, CSS, Javascript og SVG. EPUB-standarden forvaltes av International Digital Publishing Forum (IDPF). Innhold i dette formatet er egnet til å leses på skjermer av forskjellig størrelser og med forskjellige skjermoppløsninger.

Nødvendig programvare
Unibok kan brukes i alle moderne nettlesere, tilpasser seg PC, Mac, nettbrett og ulike skjermstørrelser og kan tas i bruk uten egen programvareinstallasjon.

Nødvendig innlogging
For å lese en Unibok kreves innlogging med FEIDE.

Drift
Ravn Webveveriet AS
Cappelen Damm AS
H. Aschehoug & Co

Rettigheter
Grafisk design og brukergrensesnitt: Ravn Webveveriet AS
Lydspor i vignetten: Piano Quality – Life Review © Martin Minor

Alle rettigheter til dette nettstedet blir forvaltet av Aschehoug og Cappelen Damm.
Bruk av stoffet på nettstedet (illustrasjoner, tekst, fotografier osv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.
Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor.
Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.
Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Aschehoug eller Cappelen Damm.
Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

 
Vi er takknemlige for all ris og ros, som kan være med på å gjøre oss bedre.
Send oss gjerne en e-post:

Aschehoug undervisning                                     Cappelen Damm undervisning
E-post: lokus@aschehoug.no                              E-post: cdukunde@cappelendamm.no


Copyright
© Aschehoug undervisning 2014
© Cappelen Damm undervisning 2014