Hopp til hovedinnhold

Vilkår

Før du kan begynne å bruke Unibok, må du godta vilkårene som er beskrevet nedenfor.
Hvis du er under 15 år, må du be en av dine foreldre eller foresatte om å lese og godta vilkårene sammen med deg.

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg på Unibok?

 • Navnet og brukernavnet ditt, skole, FEIDE-ID, rolle (elev/lærer), trinn, fag, målform og dine kontaktopplysninger
 • Hvilke produkter du har tilgang til
 • Hvilke grupper/klasser du tilhører
 • Din bruk av produktene (hvilke bøker du har brukt og dine bokmerker og notater)

Hvorfor lagrer Unibok personopplysninger?
Vi lagrer personlige data om deg for at:

 • du skal kunne finne igjen dine notater og bokmerker i bøkene
 • du skal få tilgang til de produktene som skolen eller andre har kjøpt til deg
 • visningen på Unibok skal tilpasses deg, slik at du enkelt skal kunne finne det du har bruk for
 • brukerstøtte kan hjelpe deg hvis du trenger det
 • forlagene og skole/skoleeier skal kunne vite hvilke bøker som har blitt tatt i bruk

Hvem kan få tilgang til å se dine persondata?

 • Brukerstøtte hos forlagene Aschehoug og Cappelen Damm og ansatte på skolen din vil kunne se personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne veilede og hjelpe deg
 • Dine notater og bokmerker vil kun vises for deg
 • Hvis du bruker FEIDE til å logge på tjenester som er integrert med Unibok (for eksempel Lokus eller CDU.no) vil denne tjenesten sjekke om du har en Unibok-brukerkonto og eventuelt hvilke produkter du dermed skal ha tilgang til. Opplysningene vil ikke bli formidlet til andre aktører.

Sletting av brukerdata

 • Alle opplysningene vil bli slettet dersom din konto ikke har vært i bruk de siste 6 månedene og det ikke er gyldige lisenser knyttet til kontoen.
 • Dersom du av andre grunner ønsker å bli slettet fra Unibok, vennligst send en epost til Unibok sin brukerstøtte. 

Hvor er opplysningene hentet fra?

 • Personlige data om deg vil bli hentet fra FEIDE. I tillegg vil du selv kunne velge målform.
   

Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter?
Behandlingsansvarlig er H. Aschehoug & Co. , Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo
Det er forlagenes brukerstøtte som i det daglige oppfyller pliktene som behandlingsansvarlig.
 
Immatrielle rettigheter
Unibok er en tjeneste som eies og drives av forlagene Aschehoug og Cappelen Damm. Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode m.v., tilhører forlagene eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlagene har gjort tilgjengelig på eller som er en del av produktet, er således beskyttet av relevante lover, først og fremst åndsverkloven og varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom Unibok, ikke bryter med andres rettigheter.