Hopp til hovedinnhold

Brukerveiledning for Unibok-leseren

Slik lager du notater og tekstmarkeringer:

Marker tekst i boka for å lage et notat eller for å markere tekst med farge.

 

Notatfelt


Klikk så på blyantikonet i verktøylinja.
Du kan skrive i notatfeltet og velge blant fire farger på markert tekst.

Ikon Lag notat

Et ikon i margen vises der du har laget et notat. 
Klikk på ikonet for å åpne notatet. 

Ikon Notat

Oversikt over alle dine notater og markeringer, finner du ved å klikke på ikonet "Mine notater og markeringer". 

Ikon Mine notater og markeringer

 

Dette betyr ikonene i verktøylinja:


Bokhyllen
Min bokhylle
Tar deg til oversikten over dine unibøker.

 

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse og sidetallsøk
Viser bokas innholdsfortegnelse. Sidetallene er fra den trykte boka. Klikk i innholdsfortegnelsen for å gå til ønsket kapittel eller underkapittel. For å gå til en bestemt side i boka, skriv inn sidetallet i feltet ved siden av «Gå til side» og klikk «Gå». 

 

Ressursarkiv i Unibok
Ressursarkiv
I innholdfortegnelsen kan du velge fanen som heter Ressurser for å få en oversikt over berikingene som er lagt inn i boka. Du kan filtrere på lyd, bildegallerier og video. 

 

Mine bokmerker
Mine bokmerker
Viser bokmerkene du har laget.
Bruk for eksempel bokmerkene til å hoppe mellom en oppgave og fasiten, eller en tabell og en oppgave.
Klikk på søppelbøtta ved bokmerker du ønsker å slette.

 

Ikon Mine notater og markeringer
Mine notater og markeringer
Viser alle notatene og markeringene du har laget. Klikk på et notat eller en markering for å gå til notatet eller markeringen. Notatvinduet åpnes da automatisk og du kan lese, redigere eller slette notatet. Klikk på søppelbøtta ved notater eller markeringer, hvis du ønsker å slette.

 

Ikon Søk
Søk
Fritekstsøk på ord i boka. 
Skriv søkeord i tekstfeltet.
Treff på søkeord vises automatisk i en søkeresultatliste, med søkeordene markert med gult.
Klikk på et av søkeresultatene for å gå til ønsket tekst i boka.

 

Tilbakeknapp Tilbakeknapp aktiv
Tilbake - gå tilbake til forrige leseposisjon
Når du har klikket i innholdsfortegnelsen, på et søkeresultat eller andre lenker internt i boka, kan du bruke denne knappen til å komme tilbake til stedet du var.

 

Mindre skrift
Mindre skrift og større skrift
Klikk på A- for å få mindre skriftstørrelse. 
Klikk på A+ for å få større skriftstørrelse. 
Det er ni ulike skriftstørrelser å velge mellom.

 

Ikon Visningsmodus
Visningsmodus
Velg mellom enkeltsidevisning, oppslagsvisning og rullevisning.
Rullevisning er standard.
Ved enkeltside- og oppslagsvisning kan du bla ved hjelp av pilene til høyre og venstre i bildet, pilene på tastaturet ditt eller ved å sveipe på berøringsskjermer.
Rullevisning gir deg, i tillegg til pilene, et vertikalt rullefelt slik at du kan bla oppover og nedover i kapitlet. I rullevisning klikker du på pilen til høyre når du er kommet til bunnen av kapittelet.

 

Ikon Lag bokmerke
Bokmerke
Klikk på bokmerke-ikonet for å sette et bokmerke. Om du ønsker kan du gi bokmerke et navn. Klikk "Lagre" når du er ferdig. Da vil bokmerkeikonet bli fargelagt. Når du blar forbi et område i teksten der du tidligere har satt bokmerket, vil dette vises med at bokmerke-ikonet blir fargelagt.

 

Ikon Lag notat
Lag notater og markeringer 
  
Se beskrivelse i toppen av artikkelen, for å lese om hvordan du lager notater og markeringer.
 

 

Framdriftslinja
Framdriftslinja
Nederst i leseren finner du framdriftslinja.
Her ser du hvilket kapittel du leser, hvilket sidetall kapittelet starter på og hvilket sidetall kapittel slutter på. I parentesen ved siden av kapitteltittelen kan du se hvilken side du er på.

 

Ikon Last ned
Last ned
Du kan laste ned en bok i iPad-appen eller i nettleseren din (Chrome eller Safari) ved å klikke på sky-ikonet. Nedlastingstiden vil variere. Etter at du har lastet ned boka kan du lese den uten nettilgang. Les mer om hvordan du får tilgang til bøkene når du ikke har nett, under punktet 'Last ned bøker' på denne siden.

  

Ikon Alt er synkronisert
Alt er synkronisert
Dette ikonet viser at boka er lastet ned og er tilgjengelig uten nettilgang. Alle notater, bokmerker og markeringer er synkronisert med din brukerkonto.

 

Ikon Husk å synkronisere
Husk å synkronisere
Om dette ikonet vises har du laget notater, bokmerker eller markeringer som ikke er synkronisert med din brukerkonto. Dette ikonet vil kun vises når du bruker appen uten nettilgang. Neste gang du har nettilgang vil dette synkroniseres automatisk.

 

Andre funksjoner

Forstørre bilder
Du kan forstørre et bilde ved å klikke på det. Da åpnes bildet i eget vindu.
Lukk bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre.

Tekstforklaring
Tekst som er markert blått med understreking har tekstforklaring.
Klikk på ordet for å vise forklaringen.

 

Berikelse

Bøkene kan være beriket med følgende innhold:

Lyd → Klikk på lydfila for å spille av innholdet.

Lydspiller

Når spilleren er startet, legger den seg i et transparent felt nederst i leseren og blir med videre uansett hvor man blar, slik at man kan sette lyden på pause, stoppe den og endre lydnivå til enhver tid.

Lydspiller bunn

Spilleren kan minimeres ved å klikke på tegnet '<<', slik at den kun blir en liten boks til venstre i boken, hvis man ønsker at den skal ta mindre plass:

Lydspiller komprimert

Lydavspilleren ser lik ut i alle nettlesere og på alle enheter, og det er ikke mulig å starte to lydfiler samtidig.

 

Video → Klikk på videofila for å spille av innholdet.

Slideshow/bilder → Klikk på bildet for å se slides/bilder. 
Hvis det finnes flere bilder, er dette markert med piler i bildet. 
Klikk på pilene for å vise neste eller forrige bilde. 

Eksternt innhold → Tekst og bilder kan lenkes til innhold på en annen nettside. Ekstern nettside åpnes i eget vindu.

Tekniske krav

 Les om hvilke tekniske krav som stilles for å få en god opplevelse med din Unibok.